Zakres usług świadczonych przez Biuro Rachunkowe MK-TAX obejmuje:

Usługi księgowe i podatkowe:

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych wraz z dostarczaniem ich drogą elektroniczną do odpowiednich Urzędów
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
Usługi w zakresie kadr i płac
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo – płacowej
 • Obsługa umów cywilnoprawnych
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników i bieżąca obsługa zatrudnionego pracownika
 • Obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, zaświadczenia, prowadzenie kart urlopowych, rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków
 • Kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS
Usługi dodatkowe
 • Reprezentacja Klienta w Zakładzie Ubezpieczeń Społeczych
 • Reprezentacja Klienta w Urzedzie Skarbowym oraz przed innymi organami kontroli skarbowej
 • Uczestnictwo w kontrolach skarbowych

KONTAKT

MK-TAX Biuro Rachunkowe
Korzekwa Martyna
ul. Taczowska 25a
26-600 Radom
tel. 501-160-804
email: mk-tax@wp.pl

CERTYFIKAT


Copyright © www.sitepark.pl